பயனர் குழு சந்திப்பு

சந்திப்பு

தமிழ்க் கணிமைப் பயனர் குழுச் சந்திப்பு

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம்

 • நாள்:

  ஆகத்து 20, 2016

 • இடம்:

  சய்பர் செயா

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. அருண் குமார் (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)
 2. திரு. வே. இளஞ்செழியன் (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)

உள்ளடக்கம்

லிப்ரே ஓபிஸ் தமிழாக்கம்

 • SHARE: