செடிக் கண்காட்சி

கண்காட்சி

செடிக் கண்காட்சியில் உத்தமம் பங்கேற்றது

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  செடிக்

 • நாள்:

  டிசம்பர் 12, 2016

 • இடம்:

  பத்துமலை

நிருவாகிகள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன்
 2. திரு. மேகவர்ணன்
 3. திரு. தமிழ் இனியன்
 4. திரு. வாசு தேவன்

பணி

திறன்பேசியில் தமிழ் செயலியை நிருவுதல். இதில் 100 பயனர்கள் சேர்ந்தனர்.

 • SHARE: