நுட்பவியல் பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம் ஆதரவில் ஆசிரியர் கல்வி கழக மாணவர்களுக்குத் தமிழில் தகவல் தொடர்பு நுட்பவியல் பயிலரங்கு.

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம்

 • நாள்:

  சூலை 12, 2017

 • இடம்:

  ஶ்ரீ மெலாத்தி அரங்கம், ஆசிரியர் கல்வி கழகம், ஈப்போ

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு சி.ம. இளந்தமிழ் (மலேசியா உத்தமம் தலைவர்)
 2. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயங்குனர்)

உள்ளடக்கம்

இணையக் கருவிகள்

 • SHARE: