நுட்பவியல் பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

நெகிரி செம்பிலான், சிரம்பான் இராச மெலேவார் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழகத் தமிழ்ப் பிரிவின் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்காக மலேசிய உத்தமம் செடிக்கின் ஆதரவுடன் நடத்திய “நுட்பவியல் பயிலரங்கு”.

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம் - செடிக்

 • நாள்:

  செப்டம்பர் 3, 2016

 • இடம்:

  இராச மெலெவார் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழகம், சிரம்பான், நெகிரி செம்பிலான்.

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமத்தின் திட்ட இயங்குனர்)
 2. குமாரி.வாணிஶ்ரீ காசி (ஜொகூர் மாநில தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்)
 3. திரு.சேது (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகள்
 2. லிப்ரே ஓபிஸ்
 • SHARE: