தமிழில் தெரிவல் தொடர்பு நுட்பவியல்
பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம், செடிக்கின் ஆதரவில் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான தமிழில் தெரிவல் தொடர்பு நுட்பவியல் பயிலரங்கு

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம்-செடிக்

 • நாள்:

  ஆகத்து 13, 2016

 • இடம்:

  சிம்பாங் இலிமா தமிழ்ப்பள்ளி, கிள்ளாங்கு, சிலாங்கூர்

பயிற்றுனர்கள்

 1. சி.ம.இளந்தமிழ் (மலேசிய உத்தமம் தலைவர்)
 2. திரு.சேது (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)

உள்ளடக்கம்

லிப்ரே ஓபிஸ்

 • SHARE: