நுட்பவியல் பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம், செடிக்கின் ஆதரவில் சொகூர் மாநிலத் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான தமிழில் தகவல் தொடர்பு நுட்பவியல் பயிலரங்கு.

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம் - செடிக்

 • நாள்:

  அக்டோபர் 8, 2016

 • இடம்:

  ஆசி மானான் தமிழ்ப்பள்ளி, குளுவாங், சொகூர்.

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)
 2. திரு. சேது (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)
 3. திரு. வாசுதேவன் (சொகூர் மாநில உத்தமம் ஒருங்கிணைப்பாளர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகளும் செயலிகளும்
 2. விக்கிமீடியா
 3. லிப்ரே ஓபிஸ்
 4. 21ஆம் நூற்றாண்டு வகுப்பறை
 • SHARE: