நுட்பவியல் பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம், செடிக்கின் ஆதரவில் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான தமிழில் தகவல் தொடர்பு நுட்பவியல் பயிலரங்கு.

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம் - செடிக்

 • நாள்:

  August 06, 2016

 • இடம்:

  விவேகானந்தா தமிழ்ப்பள்ளி, பெட்டாலிங் செயா, சிலாங்கூர்

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயங்குனர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகள்
 • SHARE: