தகவல் தொழிற்நுட்பப் பயிற்சிப்
பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

உத்தமம் (INFITT) & செடிக் மற்றும் தெமெங்கோங் இப்ராகிம் ஆசிரியர் கல்விக் கழக தமிழ்த் துறை & சொகூர் மாநில கல்வியாளர் இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் தகவல் தொழிற்நுட்பப் பயிற்சிப் பயிலரங்கு .

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  உத்தமம் (INFITT) & செடிக்
  மற்றும் தெமெங்கோங் இப்ராகிம் ஆசிரியர் கல்விக் கழக
  தமிழ்த் துறை & சொகூர் மாநில கல்வியாளர் இயக்கம்

 • நாள்:

  ஏப்ரல் 1, 2016 - ஏப்ரல் 2, 2016

 • இடம்:

  தெமெங்கோங் இப்ராகிம் ஆசிரியர் கல்விக் கழகம், சொகூர்

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)
 2. திரு.சேது (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)
 3. திரு. அருண் குமார் (கட்டற்ற மென்பொருள் நிபுணர்)
 4. திரு. வாசுதேவன் (சொகூர் மாநில உத்தமம் ஒருங்கிணைப்பாளர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகளும் செயலிகளும்
 2. விக்கிமீடியா
 3. லிப்ரே ஓபிஸ்
 4. உபுண்டு
 5. 21ஆம் நூற்றாண்டு வகுப்பறை
 • SHARE: