கட்டற்ற மென்பொருள் பயிற்சிப்
பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம் (INFITT MALAYSIA) & செடிக் மற்றும் ஈப்போ ஆசிரியர் கல்விக் கழக தமிழ்த் துறை ஏற்பாட்டில் கட்டற்ற மென்பொருள் பயிற்சிப் பயிலரங்கு

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம் (INFITT MALAYSIA) & செடிக்
  மற்றும் ஈப்போ ஆசிரியர் கல்விக் கழக தமிழ்த் துறை

 • நாள்:

  ஏப்ரல் 8, 2016 - ஏப்ரல் 9, 2016

 • இடம்:

  ஈப்போ ஆசிரியர் கல்விக் கழகம்

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)
 2. திரு. ஜெ.மேகவர்ணன் (கல்வி அமைச்சில் தகவல் தொழில் நுட்ப அதிகாரி & பேரா உத்தமம்  ஒருங்கிணைப்பாளர்)
 3. திரு.சேது (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)
 4. திரு. அருண் குமார் (கட்டற்ற மென்பொருள் நிபுணர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகளும் செயலிகளும்
 2. விக்கிமீடியா
 3. உபுண்டு
 4. லிப்ரே ஓபிஸ்
 5. விக்கிமீடியா
 • SHARE: