கட்டற்ற மென்பொருள் பயிற்சிப்
பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம் (INFITT MALAYSIA), செடிக் (SEDIC), சுல்தான் இதிரிசு பல்கலைக்கழகம் (UPSI) ஏற்பாட்டில் கட்டற்ற மென்பொருள் பயிற்சிப் பயிலரங்கு

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம் (INFITT MALAYSIA), செடிக் (SEDIC),
  சுல்தான் இதிரிசு பல்கலைக்கழகம் (UPSI)

 • நாள்:

  மே 7, 2016

 • இடம்:

  சுல்தான் இதிரிசு பல்கலைக்கழகம், பேராக்

பயிற்றுனர்கள்

 1. சி.ம. இளந்தமிழ் (மலேசிய உத்தமம் தலைவர்)
 2. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)
 3. திரு.சேது (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகள் & செயலிகள்
 2. விக்கிமீடியா
 3. லிப்ரே ஓபிஸ்
 • SHARE: