தொழிற்நுட்பப் பயிற்சிப்
பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம் (INFITT), செடிக் மற்றும் பினாங்கு துவாங்கு பைனூன் ஆசிரியர் கல்விக் கழக தமிழ்த் துறை ஏற்பாட்டில் தொழிற்நுட்பப் பயிற்சிப் பயிலரங்கு

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம் (INFITT), செடிக் மற்றும்
  பினாங்கு துவாங்கு பைனூன் ஆசிரியர்
  கல்விக் கழக தமிழ்த் துறை

 • நாள்:

  சூன் 17, 2016

 • இடம்:

  ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி, புக்கிட் மெர்தாசம் பினாங்கு

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)
 2. திரு. அருண் குமார் (கட்டற்ற மென்பொருள் நிபுணர்)
 3. திரு. புகழேந்திரன் ( பினாங்கு உத்தமம் ஒருங்கிணைப்பாளர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகள்
 2. திறன்பேசி செயலிகள்
 3. லிப்ரே ஓபிஸ் & உபுண்டு
 4. விக்கிமீடியா
 • SHARE: