தமிழில் தொழில்நுட்ப
பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம், செடிக் மற்றும் தெங்கு அம்புவான் அப்சான் குவால இலிபிசு பகாங்கு ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழகத்தின் தமிழ்ப் பிரிவின் ஏற்பாட்டில் தமிழில் தொழில்நுட்ப பயிலரங்கு

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம், செடிக் மற்றும்
  தெங்கு அம்புவான் அப்சான் குவால இலிபிசு பகாங்கு
  ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழகம்

 • நாள்:

  சூன் 28, 2016

 • இடம்:

  பகாங் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி

பயிற்றுனர்கள்

 1. திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)
 2. திரு.சேது (தகவல் தொழில் நுட்ப நிபுணர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகளும் செயலிகளும்
 2.  லிப்ரே ஓபிஸ்
 • SHARE: