தமிழில் தெரிவல் தொடர்பு நுட்பவியல்
பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம், செடிக்கின் ஆதரவில் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான தமிழில் தெரிவல் தொடர்பு நுட்பவியல் பயிலரங்கு

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம்-செடிக்

 • நாள்:

  சூலை 30, 2016

 • இடம்:

  சிம்பாங் இலிமா தமிழ்ப்பள்ளி, கிள்ளாங்கு, சிலாங்கூர்

பயிற்றுனர்

திரு. முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)

உள்ளடக்கம்

 1. இணையக் கருவிகளும் செயலிகளும்
 • SHARE: