கணினி மொழியியல் பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலாயாப் பல்கலைக்கழக மொழி மொழியியல் புலம், மலேசிய உத்தமம், யாயாசான் மை நாடி, செடிக்கின் ஆதரவில் தமிழ் கணினி மொழியியல் பயிலரங்கு.

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம் - செடிக் - யாயாசான் மை நாடி

 • நாள்:

  செப்டம்பர் 30, 2016 - அக்டோபர் 2, 2016

 • இடம்:

  மொழி மொழியியல் புலம், மலாயாப்பல்கலைக்கழகம், கோலாலம்பூர்.

பயிற்றுனர்கள்

 1. பேராசிரியர் முனைவர் தெய்வ சுந்தரம் (நுட்பவியல் அறிஞர்)
 2. முனைவர் அ.கோபால்
 3.  திருமதி ம.பார்கவி

உள்ளடக்கம்

கணினி மொழியியல்

 • SHARE: