கணினி மொழியியல் பயிலரங்கு

பயிலரங்கு

மலேசிய உத்தமம், செடிக்கின் ஆதரவில் நெகிரி செம்பிலான், சிரம்பான் இராச மெலெவார் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழக தமிழ்ப்பிரிவு ஏற்பாட்டில் தமிழ்க் கணினி மொழியியல் பயிலரங்கு.

 • ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

  மலேசிய உத்தமம் - செடிக்

 • நாள்:

  அக்டோபர் 4, 2016

 • இடம்:

  இராச மெலெவார் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கழகம், சிரம்பான், நெகிரி செம்பிலான்.

பயிற்றுனர்கள்

 1. பேராசிரியர் முனைவர் தெய்வ சுந்தரம் (நுட்பவியல் அறிஞர்)
 2.  திரு முகிலன் முருகன் (உத்தமம் திட்ட இயக்குநர்)

உள்ளடக்கம்

 1. கணினி மொழியியல்
 2. இணையக் கருவிகள்
 • SHARE: